Lån uten sikkerhet og refinansiering

Lån uten sikkerhet og refinansiering

Kategorien lån uten sikkerhet inneholder flere ulike typer lån. Felles for lånene er at bankene ikke stiller krav til sikkerhet. Når du søker om et lån uten sikkerhet må du med andre ord ikke stille med egenkapital eller eiendom for banken å ta pant i. På grunn av dette er disse lånene tilgjengelige for flere, også de som ikke har oppsparte midler eller eier bolig. Hva du bruker lånet til er helt opp til deg. Du kan med andre ord søke om lån til ferie, investering, oppussing eller refinansiering, for å nevne noe.

Lån uten sikkerhet forklart

Hva er egentlig et lån uten sikkerhet? Det ligger i begrepet. Lån uten sikkerhet er lån hvor bankene ikke stille krav til sikkerhet, som egenandel og muligheten til å ta pant i boligen. Når bankene ikke stiller krav som sikkerhet tar de en økt risiko. Dette er grunnen til at usikrede lån har en høyere rente enn lån med sikkerhet. Hvilken rente du får tilbud om avhenger av din kredittvurdering, og hvilket lån du søker om.

Lånerammen på lån uten sikkerhet er 500 000 kroner. En enkelt bank tilbyr derimot inntil 600 000 kroner, resten ligger mellom 1 000 og 500 000 kroner. Søker du om standard lån uten bestemt formål er nedbetalingstiden maksimalt fem år. Hvis du derimot søker om lån til refinansiering er nedbetalingstiden 15 år. Vurderingen av søknad om lån til refinansiering er også annerledes.

Forbrukslån til refinansiering

Å refinansiere et lån betyr å ta opp et nytt lån for å betale ut det gamle. Formålet med refinansiering er å forbedre lånevilkårene og få en bedre nedbetalingstid. For at bankene kan innvilge lån til refinansiering må det nye lånet være bedre enn eksisterende avtaler. Med andre ord, du får ikke innvilget lån til refinansiering om rentene er høyere eller avdragene på lånet mindre.

Har du flere små lån eller kreditter er refinansiering et alternativ for å bedre økonomien. Når du refinansierer samler du alle lånene i ett lån. Du får dermed kun et lån å forholde deg til. Dette gir reduserte renter og gebyrer, noe som igjen gir lavere lånekostnader. Det er også mulig å nedbetale lånet raskere. Skal det usikrede lånet benyttes til refinansiering er forbrukslån det foretrukne alternativet. Når du refinansierer vil ikke lånebeløpet bli utbetalt direkte til deg, men til kreditorer, banker og lignende som du skal refinansiere.

Lån som kan refinansieres

Alle lån kan refinansieres, men ikke alle burde refinansieres med lån uten sikkerhet. Har du flere usikrede lån er det en idé å refinansiere disse. Dette kan være forbrukslån, smålån, mikrolån og kredittkort. Har du lang nedbetalingstid og høye renter på eksisterende lån kan du søke om nytt for å forbedre vilkårene og nedbetale lånet raskere. Du kan og søke om å refinansiere flere ulike lån og kreditter, uavhengig av hvor mange du har og hvor mye du skylder. Totalt kan ikke lånesummen overstige 500 000 kroner, da dette er det maksimale lånebeløpet for lån uten sikkerhet.

Kort om forbrukslån til refinansiering

Forbrukslånet er det lånet som har den høyeste lånerammen og den laveste renten av de usikrede lånene. Dette gjør lånet til et godt alternativ når du søker refinansiering. Med forbrukslånet kan du låne inntil 500 000 kroner, og nedbetale over 15 år siden lånet går til refinansiering. Det er derimot ikke anbefalt å overstige fem år med mindre det er nødvendig. Lang nedbetalingstid betyr høye lånekostnader over tid.

Søker du om forbrukslån til refinansiering må du oppgi at lånet skal gå til dette. Siden lånet vurderes etter andre kriterier når det er snakk om refinansiering. Bankene sammenligner vilkårene på eksisterende lån med hva bankene kan tilby. Det er derfor viktig å opplyse om alle lån og kreditter du ønsker å refinansiere i søknaden.

Sammenligning

Når du søker om refinansiering er det en fordel å sammenligne lånetilbud. Dette kan du gjøre ved å undersøke ulike banker og hva de tilbyr. Med en låneportal får du oversikt over alle bankene som tilbyr ønsket lånebeløp. Du får i denne oversikten informasjon om månedlige betalinger, forventet rente og kriterier for å få innvilget lån.

Du kan også sammenligne lån ved å søke om lån til refinansiering gjennom en lånemegler. Her sender du inn en søknad om lån som videreformidles til alle bankene megleren samarbeider med. Hvor mange banker som vurderer søknaden din avhenger av hvilken bank du søker hos. Når flere banker vurderer lånesøknaden øker sjansen for å få innvilget lånebeløpet.

Når du skal sammenligne lånetilbud må du se på

 • Renter, nominelle og effektive
 • Totale lånekostnader
 • Månedlige avdrag
 • Gebyrer og andre kostnader

Kriterier for å få innvilget lån

For å få innvilget lån må du møte et sett med kriterier

 • Være over 18 år
 • Ha en fast inntekt
 • Møte bankens inntektskrav
 • Være medlem av folketrygden
 • Ikke ha betalingsanmerkning
 • Ingen pågående inkassosaker
 • Norsk bostedsadresse og telefonnummer

I tillegg stilles det krav til lånene som bankene kan tilby

 • Ikke overstige eksisterende lån
 • Ikke betale mer i renter og gebyrer
 • Månedlige avdrag skal ikke bli mindre

Når det kommer til alder og inntekt er det variasjoner mellom de ulike bankene. Aldersgrensen for å ta opp lån i Norge er 18 år. Likevel har flere banker valgt å øke aldersgrensen på lån uten sikkerhet. Du kan derfor møte på 21, 23 og 25 års aldersgrenser på lån uten sikkerhet.

Når det kommer til inntektskrav er det også variasjoner her. Noen banker stiller ingen minstekrav om årlig inntekt, andre har krav om årlig inntekt mellom 100 000 og 250 000 kroner. Hvor mye du må ha avhenger også av hvor mye du ønsker å låne. Hovedregelen er at du ikke kan låne mer enn fem ganger din årlige inntekt. Så ønsker du å refinansiere 400 000 kroner og samtidig har et boliglån på 1,5 millioner må du ha en årlig inntekt på minst 380 000 kroner.

Viktig å huske på

Når du refinansierer utbetales ikke lånet direkte til din konto. Banken betaler kravene for deg. Dette sørger for at lånet går direkte til refinansiering, og ikke benyttes til noe annet. Det er en sikkerhet for både deg og banken. Så får du innvilget lån til refinansiering må du sende inn informasjon om eksisterende gjeld og betalingsinformasjon til banken.

Refinansierer du kredittkort vil du også kunne oppleve at disse enten stenges eller får redusert kredittramme til laveste kreditt. Hva som skjer avhenger av hvilken bank du er kunde hos. Så hvis du ønsker å beholde kredittkortet må du eventuelt søke om nytt, eller unngå å refinansiere. Bankene er pålagt å sperre kortene etter refinansiering. Dette er et tiltak for å redusere den usikre gjelden blant nordmenn.